lokaal

Als kunstenaar kom ik op veel verschillende plekken. Ik werk samen met verschillende scholen, welzijnsinstellingen en stichtingen. Uitdrukking geven aan gedachten en gevoelens is een basisvoorwaarde voor een werkende samenleving. Om mee te kunnen doen of een standpunt in te kunnen nemen moet je jezelf kunnen uiten. Ik werk vaak in een team, bestaande uit bewoners, mensen die zich betrokken voelen bij een plek, ervaringsdeskundigen, professionals of wetenschappers. Ieder levert in het beantwoorden van een vraagstuk of dilemma vanuit eigen expertise naar beste kunnen een bijdrage. In wisselwerking hiermee produceer ik een kunstwerk.

14

Kunst is een communicatiemiddel. Het is een oproep aan iedereen om op een plek het beste van zichzelf te geven. Kunst maakt zo het universele lokaal: hier gebeurt het! Het proces waarbinnen het kunstwerk tot stand komt is een leertraject. Iedereen kan hieraan meedoen en er verantwoordelijkheid voor nemen. Regievoering door een kunstenaar is een manier om op een plek ruimte te scheppen en een lokale consensus te bevragen of te doorbreken en urgente maatschappelijke vragen plek te bieden.