Rieneke de Vries
06-43037657
riedevie@hotmail.com

ArtEZ Hogeschool voor de kunsten, Kampen/Zwolle, Bachelors Degree HBO, Fine Art 1998 – 2004 (diploma behaald)

ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten, Zwolle, Bachelors Degree of Education,
1e graads HBO docentenopleiding, 2003-2005 (diploma behaald)

Open Universiteit, course: International Human Rights
Cursus Dwang en Drang, Jeugdformaat
Cursus Competentiegericht werken, Jeugdformaat
Cursus Intercultureel werken, Jeugdformaat
Cursus LVB, Jeugdformaat
Cursus Leefklimaat, Jeugdformaat
Cursus conflicthantering en omgaan met agressie, IMW Breda
Cursus Buurtbemiddeling, Divers Welzijnswerk, Den Bosch

2019
-Opdracht Theater Artemis, Liefdesproject, in samenwerking met alle leerlingen van Brede Bossche School Boschveld.
-AYCA4, Kunsthal, Het Gemaal op Zuid Rotterdam, winkelpand aan de Groene Hilledijk, gedurende de hele zomer open atelier en ontwikkeling van projecten op locatie, IBB

2018
-Opdracht voor een sculptuur voor de entree van het Daklozenloket
(GGD/CCP Haaglanden), Den Haag
-Presentatie B.A.D, Charlois, Rotterdam
-Presentatie en werkbezoek Het Wilde Weten, Rotterdam
-Interventies ism Straatnieuws Den Haag/Rotterdam en Open Atelier de Pauluskerk, Rotterdam
-De Kunsthal, All You Can Art 3, IBB, open studio en tentoonstelling gedurende 6 weken, Rotterdam
-Pedagogische medewerker Schakenbosch. Schakenbosch is er voor jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstige gedragsproblemen, in combinatie met psychiatrische klachten of een lichte verstandelijke beperking (LVB). In een veilige omgeving werken jongeren op Schakenbosch aan de toekomst, aan zichzelf en aan de relatie met ouders of voogden. Met als doel: weer in de maatschappij wonen en leven.

2017
-Museum Jan Cunen, Oss, Smaak en identiteit, Tentoonstelling en opdracht voor ontwikkeling van serie nieuwe sculpturen in interactie met bewoners Oss.
-Eindexamendocent op de Willem de Kooning Academie, Rotterdam
-Vele interventies ism Straatnieuws Den Haag/Rotterdam en Open Atelier de Pauluskerk, Rotterdam
-De Kunsthal, All You Can Art 2, IBB, 2017, open studio en tentoonstelling gedurende 8 weken, Rotterdam

2016
-Verschillende interventies ism Straatnieuws Den Haag/Rotterdam
-Artistiek leider van de ‘Academie voor beeldvorming’, Den Bosch, NL
-Uitvoering diverse wijkprojecten in omgeving Brabant ism Stichting Divers Welzijnswerk, Brabantwonen, Gemeente Den Bosch
-Coördinator Straatpastoraat, Het Straatpastoraat leent een luisterend oor aan dak- en thuislozen die een groot deel van hun dagen en nachten doorbrengen op straat of in de maatschappelijke opvang, ook worden diverse activiteiten georganiseerd waaronder een wekelijkse maaltijd in het Stadsklooster op het Westeinde. Ik ben werkzaam als coördinator van de maaltijden en coördineer de groep van 60 vrijwilligers die deze maaltijden mogelijk maken. (2016 tot nu)

-Medewerker dagelijkse leiding CVD de Stelle, De beschermd wonen voorzieningen van het CVD bieden huisvesting aan dak- en thuislozen met een geldende WMO indicatie op grond van psychiatrische problemen, in combinatie met een verslaving en/of andere problemen. Deze woonvorm biedt 24 uur per dag begeleiding en toezicht. De Stelle, woonvorm voor dak- en thuislozen die in een half jaartraject weer stapjes richting deelname aan de maatschappij nemen. CVD Rotterdam. (2016)

2015
-Opdracht voor een werk in de openbare ruimte, Brede Bossche School Boschveld
– Reinventing Happiness, Groepstentoonstelling, Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch
-Artistiek leider van de ‘Academie voor beeldvorming’, Den Bosch, NL
– Coördinator Stichting Straatnieuws Den Haag/Rotterdam. Mijn werkzaamheden bestaan uit spreekuur voor verkopers houden in de Pauluskerk. Verkopers kunnen verhaal komen doen, hun verkoopadministratie op orde brengen, koffie drinken. Contacten onderhouden met samenwerkingspartners (Pauluskerk, Nico Adriaans Stichting NAS, wijkagent, gemeente Rotterdam). Waar nodig mensen met problematiek doorverwijzen. (2015 tot nu)

2014
-Projectmanagement ‘Academie voor beeldvorming’, Den Bosch, NL
-Beeld in de openbare ruimte van Cromvoirt, gesponsord door gemeente Vught, NL
-5 kunstwerken voor 5 flats in opdracht van Woonbedrijf Eindhoven, NL

2013
-We Are Citizens, Brabant voor Culturele hoofdstad 2018 & Kosice Culturele hoofdstad 2013
-Euro Land Art, project in public space in ‘Het Groene Woud’, NL
-“Four seasons”, 4 kunstwerken in de publieke ruimte, in opdracht van Brabantwonen, Den Bosch, NL
-Social Dreams, groepstentoonstelling in St Petersburg, RU
-Residency periode IBB, buitenland ateliers Mondriaan Fonds, Curacao

2012
-CBK-den Bosch, 1,0 fte, een tentoonstelling over kunstenaarsposities (g)
-Researchperiode p-10, centre for non-conformist art, St. Petersburg, RU

2011
-Dapu International Art award, Daqing, China (g)
-Global Villaging, Onomatopee, Eindhoven (g)
-Photograph, groepstentoonstelling, Kobe, Japan (g)
-Bartjes project: de-dating-site – onderzoeksproject naar welzijn en kunst, gefinancierd door Brabantwonen
-Groepstentoonstelling, International Museum Daqing, China (g)

2010
artpie Istanbul, Turkey, ‘cast an eye-without a blush’ (g)
Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch- ‘cast an eye-without a blush’ (g)
Nominatie Brabantse aanmoedigingsprijs, Nagtzaam Stimuleringsfonds
Flowers for Shapes, Etalage derde wal, Nijmegen

2009
Residency Beijing Studio Centre, China
Exhibition & talk in BSC gallery, Beijing, China
BKKC , groepstentoonstelling, Vanaf morgen
Zibo International Art Exhibition Shandong province, China (g)
Deelname aan Freehouse, De markt van morgen, een project van Jeanne van Heeswijk en Dennis Kaspori, Afrikaandermarkt (g)

2008
Residency periode Beijing Studio Centre, China
Wit is een oude meester, Grafisch Atelier, Den Bosch (g)
Solotentoonstelling in het Noord-Brabants Museum, Den Bosch
Groepstentoonstelling W139 Basement, Ik kom hier nog op terug (g)

2007
NBKS, Breda, Groepstentoonstelling “Collages”(g)
Grafisch atelier Den Bosch, “Papierparadijs”, Solotentoonstelling

2006
Duotentoonstelling met Kim van Norren bij Galerie Dick de Bruijn, Amsterdam

2005
‘Project eiland, een ruimtelijke oefening’ Galerie het Langhuis
‘Inter’, een installatie over personen, Melkfabriek Den Bosch

Stipendia/Fondsen:

2016 The Art Of Impact
2013 Mondriaan Fonds, Bijdrage Buitenland ateliers.
2011 Dapu International Art Award, Daqing, China.
2010 (juli-dec) Bijdrage Werkbudget Fonds BKVB, now Mondriaan Fonds
2007-2008 Startstipendium Fonds BKVB, nu Mondriaan Fonds